9. Perjumpaan kali kedua dengan Dr..

Salam....semalam...kami telah mengadakan perjumpaan dengan Hajah. Memang Hajah sentiasa sibuk..hehe...ari Sabtu ni dia akan menaiki penerbangan ke US. Ada hal mustahak katanya. Kami telah menandatangani surat perjanjian ( TL ) bersama hajah. TL tu tak lengkap untuk kajian ilmiah ni.....dan surat tersebut telah dihantar ke kaunter pejabat Fakulti Pendidikan. Namun, i'Allah saya akan menghantar hasil kajian ilmiah berasaskan blog ini kepada hajah selewat-lewatnya 2 minggu selepas exam..I'Allah....kawan-kawan sekumpulan yang lain bersepakat untuk TL je latihan ilmiah ni. Tapi, disebabkan saya ada hal lain yang terpaksa diselesaikan masa cuti ni, saya bercadang untuk menyegerakan latihan ilmiah ni...Ini antara gambar yang sempat dirakam bersama Hajah semalam....

Perbincangan secara santai...heTempat pilihan untuk berbincang

Read More..

8. Salam aidilfitri.....

Salam aidilfitri kepada semua....semoga dengan kehadiran bulan syawal ini akan memberikan kita motivasi setelah kita berhadapan dengan bulan Ramadhan yang lepas. I'Allah, 'sekolah Ramadhan dapat memberikan kita motivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.....sudah begitu lama saya tidak memulakan penulisan blog ini..


Hanya tinggal beberapa minggu sahaja lagi untuk saya dan 3 orang rakan yang lain menyiapkan kajian ilmiah ini..I'Allah, saya akan mencuba sedaya upaya untuk menyiapkan tanggungjawab yang diberikan ini...Sekarang, proses untuk menilai laman web yang berkaitan dengan perkahwinan akan dijalankan....banyakkk tu...lebih kurang 50 laman web....he..."Setiap dugaan akan memberikan kejayaan dan pengalaman bagi masa depan....
Read More..

7. Laman blog

Alhamdulillah, saya telah mewujudkan 4 blog sendiri.....pada mulanya, susah untuk create blog kerana ilmu pengetahuan berkaitan blog amat sedikit. Alahmdulillah, dengan berkat usaha dan bantuan rakan-rakan, saya berjaya mewujudkan blog ini....saya sediakan beberapa keping gambar latar belakang blog saya ini............(^.^)


Sign in blog

Dashboard blog.....4 blog
Setting.........layout dan sebagainya.....edit html....pening pada mulanya...( ^-^)

Posting bahan berkaitan

Laman utama p-p Perkahwinan


Profil diriku

Laman blog pilihan yang berkaitan dengan tajuk


Refleksi kendiri............


Read More..

6. Hari penting

Selepas mengadakan perjumpaan pertama dengan Dr pada hari sabtu yang lepas, saya dan rakan-rakan mendapat pendedahan lebih lanjut berkaitan dengan perjalanan kajian ilmiah. Kami berkesempatan menanyakan soalan-soalan berkaitan dengan kajian kami. Alhamdulillah, walaupun kami sering berhubung dengan dr melalui email, kami faham serba sedikit apa yang dikehendaki oleh dr berkaitan dengan kajian ini. Hari itu, penambahan serba sedikit maklumat dan komen daripada dr amat bernilai pada saya dan rakan.

Selepas saya menghantar bab 1 dan 2, dr telah menilainya. Alhamdulillah, walaupun terdapat kesalahan, saya bersyukur kerana urusan penghantaran laporan penulisan melalui email.hehee. Mudah, cepat dan pantas....Namun, ada baik dan buruknyaaa...

Ini merupakan serba sedikit komen dari dr..."Klik pada gambar" untuk lihat kesalahan saya...heIni hanya sebahagian komen daripada Dr...Terima kasih saya ucapkan.Saya telah menghantar pembetulan hari ini....Segala kritikan membina diterima dengan redha....ok..gud luck rakan-rakan seperjuangan....


Read More..

5. Berkongsi Latar belakang kajian

Panduan Perancangan dan Pelaksanaan Kajian:

1. Penggunaan sumber maklumat dari laman web dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan satu cabaran besar kepada guru-guru. Walaupun sumber maklumat mudah dicapai, tetapi ledakan maklumat yang terdapat dalam pelbagai laman web telah menyebabkan guru dan pelajar sukar untuk memilih sesuai, menilai dan menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

2. Justeru, guru pelatih perlu mempunyai kemahiran berfikir tinggi untuk memastikan maklumat yang terdapat dalam laman-laman web adalah sahih dan boleh digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.


3. Dengan itu, satu mekanisma untuk penganalisisan dan penilaian bahan-bahan sumber maklumat dari laman-laman web perlu diwujudkan. Seterusnya sumber maklumat tersebut boleh diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran bermakna dengan teknologi maklumat dan komunikasi boleh dilaksanakan.

4. Untuk kajian ini, anda perlu mengaplikasikan ilmu-ilmu ikhtisas yang telah dipelajari seperti

a. Komputer dalam Pendidikan (yang terkini anda perlu ada blog sendiri);
b. psikologi pendidikan;
c. teknologi pendidikan;
d. pengalaman semasa menjalani latihan mengajar; kaedah pendidikan islam / alquran;
e. pengukuran penilaian;
f. kemahiran berfikir dalam pendidikan (ilmu tambahan – standard pemikiran –dan anda perlu baca dan faham dan bincang dalam yahoogroup tentang Intelectual standard. Dr saemah akan memantau tahap kefahaman anda tentang Intelektual standard ini );

Tajuk:

PENGINTEGRASIAN SUMBER MAKLUMAT DARI LAMAN WEB UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( PILIH SATU TAJUK YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN ISLAM )


BAB 1 PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Satu perenggan yang memberi mukadimah kajian anda. Sekurang-kurangnya 3 ayat (ayat utama, ayat sokongan – berdasarkan sumber rujukan dan ayat rumusan/sintesis)

Satu perenggan yang memberi ‘road map’ kandugan bab 1.


1.2 Latar belakang kajian

Sekurang-kurangnya tiga perenggan yang menjelaskan latar belakang kajian yang anda ingin laku. Antaranya pengajaran dan pembelajaran tajuk kajian anda. Anda perlu merujuk sukatan pelajaran untuk memperihal isi kandungan. Kaedah yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran tajuk berkenaan pada masa kini. Apakah bahan bantu mengajar yang digunakan. Jika ada menggunakan komputer atau ICT, bagaimana ia dilaksanakan – mesti berdasar kajian lepas. Bagaimana dengan penggunaan sumber maklumat dari laman-laman web dalam pengajaran-pengajaran


1.3 Penyataan Masalah


1.4 Tujuan, objektif dan soalan kajian
1.5 Batasan Kajian
1.6 Kepentingan kajian
1.7 Rumusan

BAB 2

1. PENYATAAN MASALAH
2. OBJEKTIF KAJIAN
a. Mencari, menganalisis dan menilai sumber maklumat dari laman-laman web yang bersesuaian dengan tajuk
b. Menghasilkan strategi pencarian, penganalisisan dan penilaian bahan-bahan sumber maklumat sebagai panduan guru dan pelajar.
c. Membina modul berasaskan blog bagi pengajaran dan pembelajaran [tajuk] mengintegrasikan sumber maklumat yang dipilih

3. TINJAUAN LITERATUR
a. Standard Pemikiran
b. Kemahiran Berfikir dari perspektif Islam
c. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam / Pendidikan AlQuran (kaitkan dengan tajuk yang dipilih)
d. Panduan Penilaian bahan sumber maklumat dari Internet (mengikut tajuk yang anda pilih)
e. Jenis-jenis dokumen maklumat dalam laman web (format html, grafik/imej, audio, video, animasi)
f. Laman-laman web yang berkaitan dengan Pendidikan Islam / AlQuran (terutamannya yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih).

4. Metodologi – Analisis Dokumen dan Kandungan
a. Kaedah kualitatif
b. Kajian kes – temu bual dengan guru-guru pendidikan Islam di sekolah.
c. Analisis dokumen:
i. Dokumen web yang berkaitan dengan dengan tajuk sesuatu subjek yang anda pilih
ii. Jenis-jenis dokumen: text, gambar, video, audio
iii. Sediakan panduan perkara-perkara yang hendak dianalisis mengikut jenis dokumen dengan kesesuaian tajuk

5. Dapatan Kajian
a. Laman-laman web yang sesuai dengan tajuk
b. Strategi penilaian laman web
c. Modul berasaskan web

6. Rumusan dan perbincangan (refleksi metakognitif semasa melakukan kajian)

Draf kajian yang saya sediakan.........

Tajuk:
Pengintegrasian Sumber Maklumat Dari Laman Web Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Berkaitan Perkahwinan Menurut Islam

BAB 1 : Pengenalan
1.0 Pendahuluan
2.0 Latar belakang kajian
3.0 Penyataan masalah
4.0 Tujuan, objektif dan soalan kajian
5.0 Batasan kajian
6.0 Kepentingan kajian
7.0 Rumusan

BAB 2: Tinjauan Literatur
2.1 Standard pemikiran
2.2 Kemahiran berfikir dari perspektif Islam
2.3 Penggunaan internet dalam P&P Pendidikan Islam dan al-Quran
2.4 Panduan penilaian bahan sumber internet
2.5 Jenis dokumen laman web
2.6 Laman-laman web Pendidikan Islam dan al-Quran

BAB 3 : Metodologi kajian
3.1 Mengkaji 50 buah laman web
-Cara analisis data
-Bagaimana data dikumpulkan
3.2 Proses pembangunan laman blog

BAB 4 : Dapatan kajian
4.1 Hasil kajian 50 laman blog
4.2 Hasil blog sendiri

BAB 5 : Rumusan dan cadangan
5.1 Cadangan rancangan pengajaran
5.2 Rumusan
Read More..

4. Panduan Kajian Ilimah

Panduan Perancangan dan Pelaksanaan Kajian:

1. Penggunaan sumber maklumat dari laman web dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan satu cabaran besar kepada guru-guru. Walaupun sumber maklumat mudah dicapai, tetapi ledakan maklumat yang terdapat dalam pelbagai laman web telah menyebabkan guru dan pelajar sukar untuk memilih sesuai, menilai dan menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

2. Justeru, guru pelatih perlu mempunyai kemahiran berfikir tinggi untuk memastikan maklumat yang terdapat dalam laman-laman web adalah sahih dan boleh digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
3. Dengan itu, satu mekanisma untuk penganalisisan dan penilaian bahan-bahan sumber maklumat dari laman-laman web perlu diwujudkan. Seterusnya sumber maklumat tersebut boleh diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran bermakna dengan teknologi maklumat dan komunikasi boleh dilaksanakan.

4. Untuk kajian ini, anda perlu mengaplikasikan ilmu-ilmu ikhtisas yang telah dipelajari seperti

a. Komputer dalam Pendidikan (yang terkini anda perlu ada blog sendiri);
b. psikologi pendidikan;
c. teknologi pendidikan;
d. pengalaman semasa menjalani latihan mengajar; kaedah pendidikan islam / alquran;
e. pengukuran penilaian;
f. kemahiran berfikir dalam pendidikan (ilmu tambahan – standard pemikiran –dan anda perlu baca dan faham dan bincang dalam yahoogroup tentang Intelectual standard. Dr saemah akan memantau tahap kefahaman anda tentang Intelektual standard ini );

Tajuk:

PENGINTEGRASIAN SUMBER MAKLUMAT DARI LAMAN WEB UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( PILIH SATU TAJUK YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN ISLAM )


BAB 1 PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Satu perenggan yang memberi mukadimah kajian anda. Sekurang-kurangnya 3 ayat (ayat utama, ayat sokongan – berdasarkan sumber rujukan dan ayat rumusan/sintesis)

Satu perenggan yang memberi ‘road map’ kandugan bab 1.


1.2 Latar belakang kajian

Sekurang-kurangnya tiga perenggan yang menjelaskan latar belakang kajian yang anda ingin laku. Antaranya pengajaran dan pembelajaran tajuk kajian anda. Anda perlu merujuk sukatan pelajaran untuk memperihal isi kandungan. Kaedah yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran tajuk berkenaan pada masa kini. Apakah bahan bantu mengajar yang digunakan. Jika ada menggunakan komputer atau ICT, bagaimana ia dilaksanakan – mesti berdasar kajian lepas. Bagaimana dengan penggunaan sumber maklumat dari laman-laman web dalam pengajaran-pengajaran


1.3 Penyataan Masalah


1.4 Tujuan, objektif dan soalan kajian
1.5 Batasan Kajian
1.6 Kepentingan kajian
1.7 Rumusan

BAB 2

1. PENYATAAN MASALAH2. OBJEKTIF KAJIAN
a. Mencari, menganalisis dan menilai sumber maklumat dari laman-laman web yang bersesuaian dengan tajuk
b. Menghasilkan strategi pencarian, penganalisisan dan penilaian bahan-bahan sumber maklumat sebagai panduan guru dan pelajar.
c. Membina modul berasaskan blog bagi pengajaran dan pembelajaran [tajuk] mengintegrasikan sumber maklumat yang dipilih

3. TINJAUAN LITERATUR
a. Standard Pemikiran
b. Kemahiran Berfikir dari perspektif Islam
c. Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam / Pendidikan AlQuran (kaitkan dengan tajuk yang dipilih)
d. Panduan Penilaian bahan sumber maklumat dari Internet (mengikut tajuk yang anda pilih)
e. Jenis-jenis dokumen maklumat dalam laman web (format html, grafik/imej, audio, video, animasi)
f. Laman-laman web yang berkaitan dengan Pendidikan Islam / AlQuran (terutamannya yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih).

4. Metodologi – Analisis Dokumen dan Kandungan
a. Kaedah kualitatif
b. Kajian kes – temu bual dengan guru-guru pendidikan Islam di sekolah.
c. Analisis dokumen:
i. Dokumen web yang berkaitan dengan dengan tajuk sesuatu subjek yang anda pilih
ii. Jenis-jenis dokumen: text, gambar, video, audio
iii. Sediakan panduan perkara-perkara yang hendak dianalisis mengikut jenis dokumen dengan kesesuaian tajuk

5. Dapatan Kajian
a. Laman-laman web yang sesuai dengan tajuk
b. Strategi penilaian laman web
c. Modul berasaskan web

6. Rumusan dan perbincangan (refleksi metakognitif semasa melakukan kajian)

Pelan tindakan dan pengurusan projek kajian ilmiah

Minggu Perkara Hasilan
5 Mengenalpasti tajuk mengikut bidang Penulisan Laporan
Bab 1 Pengenalan
Penyataaan masalah
Tujuan kajian
Objektif & Persoalan kajian

6 -7 Tinjauan Literatur
a. Standard Pemikiran
b. Penggunaan ICT dalam Pendidikan Islam / Pendidikan AlQuran
c. Panduan Penilaian bahan sumber maklumat dari Internet
d. Jenis-jenis dokumen dalam laman web
e. Laman-laman web Pendidikan Islam / AlQuran
Bab 2 Tinjauan Literatur


Laporan Kemajuan selasa minggu ke 7
8-9 a. Mencari tapak web yang berkaitan dengan tajuk
b. Bina templat analisis dokumen dan kandungan mengikut jenis-jenis dokumen dan kesesuaian tajuk masing-masing
Bab 3 Metodologi


Laporan Kemajuan selasa minggu ke 9
10 – 11 Berdasarkan templat, analisis kandungan dokumen. Buat rumusan/inferens tentang kesesuaian sesuatu kandungan laman web mengikut tajuk.
Bab 4 Dapatan Kajian

Laporan Kemajuan selasa minggu ke 11
12 - 14 Bina modul berasaskan web pengintegrasian sumber maklumat laman web mengikut tajuk kajian anda. Sediakan juga rancangan pengajaran pengintegrasian. Laporan Kemajuan selasa minggu ke 14
12 November 2007 Penghantaran Draf final laporan termasuk modul
19-20 November 2007 Pembentangan hasil latihan ilmiah: Peperiksaan Lisan


Hasil Pembelajaran Program
HP1: Pengetahuan disiplin ilmu asas
HP2: Pengetahuan disiplin ilmu khusus
HP3: Kemahiran praktikal
HP4: Menyelesaikan masalah serta berfikiran kritis, kreatif dan inovatif
HP5: Kemahiran penyelidikan
HP6: Berkomunikasi secara berkesan
HP7: Berfungsi dengan berkesan dalam satu pasukan
HP8: Kemahiran teknikal
HP9: Mengurus maklumat serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat
HP10: Mengamalkan sikap dan etika pendidik yang profesional
HP11: Melaksanakan tanggungjawab sosial dalam masyarakat bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
HP12: Menguruskan projek dan menguasai kemahiran keusahawanan


Standard Laman web Kandungan dokumen (Bahan berbentuk hypertext/hypermedia)
teks Grafik/ imej audio video Animasi
1 XXXX
• ???
• ???
• ???
2 XXXX
• ???
• ???
• ???
3 XXXX
• ???
• ???
• ???
4 XXXX
• ???
• ???
• ???
5 XXXX
• ???
• ???
• ???
6 XXXX
• ???
• ???
• ???
7 XXXX
• ???
• ???
• ???
8 XXXX
• ???
• ???
• ???
9 XXXX
• ???
• ???
• ???Read More..

3. Langkah bermula

Hari ini, saya dan rakan-rakan yang lain akan mengadakan perjumpaan dengan Dr. Alhamdulillah, kami boleh berjumpa secara bersemuka dengan Dr. Sebelum ini, kami hanya berhubung melalui email sahaja. I'Allah, kami akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan tugasan ini daripada Dr. Bab 1 dan 2 telah dihantar. Saya merasakan kedua-dua bab ini perlu disunting semula jika turutan bab kajian ilmiah ini berubah. Semoga Allah memudahkan urusan saya dan rakan-rakan pada hari ini..I'Allah... Read More..

2. Alhamdulillah


Hari ini, saya sudah menyiapkan bab 1 dan bab 2. Alhamdulillah...pada hari ini juga, kami mengadakan perbincangan dalam kumpulan bagi menyiapkan blog masing-masing. Sesuatu perkara akan menjadi lebih mudah jika berbincang. I'Allah, selepas ini, penulisan bab 3 akan diteruskan dan bahan-bahan blog akan ditambah....Salam Ramadhan.. Read More..

1. Assalamualaikum Pembuka Bicara

Ahlan Wasahlan Ya Ramadhan......semoga dengan datangnya bulan yang penuh keberkatan ini, diri ana ini dapat menambahkan amalan yang kebanyakannya telah ditinggalkan sebelum ini. MasyaAllah................


Alhamdulillah, dengan izin Allah, bermulalah sesi pembelajaran bagi tahun akhir setelah ana menjalani latihan mengajar selama 8 minggu di SMK Jalan 3. Pelabagai dugaan dan rintangan yang perlu dilalui. Pelbagai kesusahan hidup akan lebih difahami jika kita berani menempuhinya dan ianya bakal mematangkan kita khususnya dalam bidang yang bakal ana perjuangkan iaitu bidang pendidikan.


Satu tugasan yang baru diterima selelah memulakan sesi pembelajaran ialah berkaitan penulisan latihan ilmiah Kursus (GE 4013). Alhamdullillah, apabila saya mendapati saya bersama dengan 3 rakan yang lain di bawah penyelian Dr Hjh Fatimah Yasin, saya mula membayangkan apakah tugasan yang perlu dibuat. Saya mula menanyakan rakan-rakan berkaitan dengan bentuk tugasan-tugasan lepas yang telah dibuat oleh senior di bawah penyeliaan Hjh.


Rakan saya, zulkarnain mula menanyakan berkaitan dengan bentuk tugasan yang perlu dibuat. Begitu juga dengan 2 rakan yang lain iaitu Rohaidah dan Nadia yang tidak tahu berkaitan dengan bentuk tugasan yang perlu diselesaikan. Alhamdullillah, saya dan rakan yang lain mendapat balasan email dari Dr Hjh Fatimah berkaitang dengan tugasan yang perlu dibuat "Pengintegrasian sumber maklumat dari laman web untuk pengajaran dan pembelajaran" .


Saya langsung tidak berjumpa secara bersemuka dengan Hjh Fatimah. Kami diminta untuk berhubung melalui email dan alam maya. Alahamdulillah, berbekalkan maklumat yang diberikan oleh Dr dan rakan-rakan senior yang lain, saya mula memulakan langkah dengan mewujudkan satu blog dalam https://www.blogger.com/start. Saya sudah memiliki blog sebelum ini. Tetapi, saya mengambil sikap acuh tak acuh disebabkan saya merasakan tiada kepentingan dan saya juga buta dalam blog. Saya tidak pandai untuk menguruskan blog saya sendiri.Alhamdulillah, melalui tugasan ini, saya kini dapat mewujudkan blog saya sendiri. Sebelum ini, saya tidak tahu menahu berkaitan dengan blog. Saya hanya tahu membuka blog orang lain dan kini saya mempunyai blog saya sendiri. Saya mula mananyakan rakan-rakan yang tahu berkaitan dengan blog. Saya mula mengambil gadget yang sesuai dan template yang sesuai untuk blog saya. Memang pada mulanya, saya mengambil masa yang lama untuk menguruskan perkara-perkara sebegini. Maklumlah, kali pertama.


Saya membuat 4 blog dan membuat link antara satu sama lain.
Blog pertama : Laman pembelajaran ( Saya memilih untuk mencari maklumat berkaitan dengan perkahwinan. Sesuai dengan tajuk perkahwinan yang diajar dalam matapelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5 dalam dalam bahagian ibadah.
Blog kedua : Maklumat peribadi
Blog ketiga : Blog pilihan
Blog keempat : Refleksi ( laman ini)


Alhamdulillah, saya telah mencipta tapak dalam blog ini. Saya hanya perlu postkan bahan-bahan untuk blog ini. I'Allah, pada hari ini juga, saya ingin memulakan penulisan laporan untuk latihan ilmiah ini. Saya perlu menyiapkan Bab 1 dan Bab 2 dengan seberapa segera. Insya Allah...Allah S.W.T. akan menolong mereka yang berusaha......SLM.....Sekali lagi...AHLAN WASAHLAN YA RAMADHAN........BULAN RAHMAT,,,,BULAN KEAMPUNAN....I'Allah, kita akan bertarawikh malam esok....

Read More..
 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 REFLEKSI |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net | This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.